Partners®

FAQ

1. Czym jest VISION?
VISION jest nowoczesnym ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Łączy w sobie ochronę ubezpieczeniową i funkcję inwestycyjną. Taki typ ubezpieczenia przeznaczony jest dla osób, które chcą zabezpieczyć rodzinę w wypadku swojej śmierci czy też w przyszłości korzystać z zainwestowanych środków finansowych.
2. Dlaczego warto się ubezpieczyć?
Ubezpieczenie na życie daje pewność, że w razie Twojej śmierci Twoi najbliżsi nie znajdą się w trudnej sytuacji finansowej. Przyznane świadczenie zapewni im niezależność finansową – m. in. również spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów. Szeroka oferta ubezpieczeń dodatkowych umożliwia poszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej i zapewnienie sobie pomocy finansowej w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji. Długa choroba, leczenie szpitalne, nieszczęśliwy wypadek, niezdolność do pracy nie obniżą już Twojego standardu życia. Ubezpieczenie VISION zapewnia nie tylko ochronę ubezpieczeniową, ale umożliwia również gromadzenie środków finansowych na przyszłość.
3. Jaki zakres ubezpieczenia wybrać?
W celu idealnego dostosowania zakresu ubezpieczenia do Twoich indywidualnych potrzeb, prosimy o skontaktowanie się z doradcą finansowym Partners Financial Services Polska S.A., który na podstawie szczegółowej analizy Twojej sytuacji finansowej, celów i posiadanych przez Ciebie umów finansowych przedstawi najlepsze i najbardziej efektywne dla Ciebie rozwiązanie.
4. Co należy wiedzieć przed wypełnieniem wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie?
Przede wszystkim należy uważnie zapoznać się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) i z szczególnymi warunkami ubezpieczenia (SWU). Określają one m.in. zakres, początek i koniec ubezpieczenia, przysługujące świadczenia, prawa i obowiązki stron, sposób ustalania zdarzeń ubezpieczeniowych oraz wypłaty świadczeń. Warto również zapoznać się z treścią tabeli opłat.
5. Czy zawsze przed wykupieniem polisy muszę zrobić badania lekarskie?
Czy przed wykupieniem polisy muszę zrobić badania lekarskie?
6. Jak wyglądają typowe badania lekarskie na zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego?
Badania lekarskie są przeprowadzane przez wskazanego przez ubezpieczyciela lekarza, który wykona w celu oceny stanu Twojego zdrowia podstawowe badania kontrolne. Typowymi badaniami są: pomiar ciśnienia krwi, wzrostu, wagi, ewentualnie badanie EKG. Należy spodziewać się również pytania o nałogi. Jeśli wyniki badania będą dobre, uzyskasz zgodę na zawarcie ubezpieczenia. Niektóre badania mogą natomiast zostać powtórzone, jeżeli wystąpi jakaś wątpliwość dotycząca Twojego stanu zdrowia.
7. Czy jako uposażonego muszę wskazać kogoś z rodziny?
Niekoniecznie powinna uposażonym zostać osoba z Tobą spokrewniona. Uposażonym może zostać Twój znajomy, przyjaciel lub firma. Decyzja w tej kwestii należy wyłącznie do Ciebie. Wybór osoby uposażonej jednak warto dokładnie rozważyć, ponieważ to właśnie ona otrzyma świadczenie w przypadku Twojej śmierci.
8. Czy mogę nabyć polisę dla kogoś innego?
Tak, jeżeli jesteś z tą osobą spokrewniony.
9. Jak mogę opłacać składki ubezpieczeniowe VISION?
Opłaty regularnych oraz dodatkowych składek na ubezpieczenie należy dokonywać przelewem na numer rachunku 04 1030 15 08 0000 0008 1697 9005.
W tytule przelewu należy podać numer wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub numer umowy ubezpieczenia.
10. Jakich zmian mogę dokonać w swojej polisie?
Wszystkie zmiany odnoszące się do osoby ubezpieczonej - jak na przykład zmiana:
• nazwiska,
• adresu,
• uposażonych,
• trybu opłacania składek,
• dodanie umów dodatkowych.
Zmiany należy zgłaszać do towarzystwa ubezpieczeniowego na bieżąco, żeby zapewnić trwanie ochrony ubezpieczeniowej.
11. Jak mogę dokonać zmian w swojej polisie?
W celu dokonania zmian w polisie należy skontaktować się ze swoim doradcą.
12. Jakie zdarzenia zapewniają wypłatę świadczenia w ubezpieczeniach podstawowych oraz dodatkowych?
Wszystkie zdarzenia uprawniające do wypłaty sumy ubezpieczenia zostały określone w OWU oraz SWU. W przypadku ubezpieczenia na życie zdarzeniem tym jest śmierć ubezpieczonego. Świadczenie jest wówczas wypłacane osobom uposażonym określonym w umowie.
Poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia można się również zabezpieczyć na wypadek np.:
• Trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz Trwałego uszczerbku na zdrowiu z świadczeniem progresywnym (TNÚ)
• Inwalidztwa
• 14 poważnych zachorowań
• Hospitalizacji
13. Gdzie mogę zgłosić szkodę lub zmienić ubezpieczenie na ubezpieczenie bezskładkowe?
W celu zgłoszenia szkody lub zmiany ubezpieczenia na ubezpieczenie bezskładkowe prosimy o skontaktowanie się ze swoim doradcą finansowym, który przygotuje niezbędne dokumenty i zadba o szybki i sprawny proces dokonania zmian w Twojej polisie.